Home Print

تحلیل محتوا

مقدمه:

تحلیل محتوای رسانه‌ها این امکان را در اختیار واحد روابط‌عمومی‌ قرار می‌دهد که با توجه به نیاز سازمان، به بررسی نقاط ضعف و قوت ارتباط و همچنین پتانسیل‌های موجود در رسانه‌ها، جهت انعکاس فعالیت سازمان خود بپردازد. بنابراین یکی از نیازهای اساسی یک سازمان در روابط عمومی، تحلیل و بررسی خبرهای منتشر شده از طریق روش‎های تهیه محتوا است.

با توجه به دشواری و کند بودن روش‌ سنتی تحلیل محتوا، نیوزهاب این امکان را به شما می‌دهد تا بوسیله ابزارهای دقیق به صورت خودکار تحلیل محتوای اخبار سازمان خود را در غالب روزانه، ماهانه و سالانه دریافت نمایید.

نمودارهای تحلیل محتوای نیوزهاب با در اختیار گذاشتن اطلاعات کمّی و همچنین بازه‌های زمانی دلخواه و بر اساس شاخص‌های متنوع در مواردی چون: تعداد کلی اخبار، جهت‌گیری رسانه‌ها در قبال اقدامات سازمان، منابع اخبار، خبرسازان سازمان، قالب اخبار و موضوعات خبری پر انعکاس می‌تواند دید وسیعی نسبت به دیدگاه رسانه‌ای و عمومی برای مدیران سازمان فراهم آورد تا به بررسی برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلند مدت سازمان بپردازند و از سوی دیگر ارتباط موثرتری را با رسانه ها برنامه‌ریزی نمایند.

مراحل تحلیل محتوا:

۱- تعیین ” قالب خبر “

۲- تعیین ” جهتگیری خبر”

۳- تعیین ” خبرساز “

۴- تعیین “موضوع خبری “

۵- تعیین”گروه خبری”

۶- تعیین ” منبع اصلی خبر”

۱- تعیین ” قالب خبر “

رسانه‎ها و پایگاه‎های خبری، اخبار را در قالب‎های متفاوتی منتشر می‎کنند.

این قالب‎ها به‌صورت پیش فرض در نیوزهاب تعریف شده است؛ فقط کافی‎است، شما کاربر عزیز با مطالعه هر خبر قالب خبری مربوط به آن را انتخاب کنید.

۲- تعیین ” جهت‎ گیری “

در این بخش شما می‎توانید بررسی کنید که یک موضوع خبری، چه بازتابی از سوی رسانه‎ها و پایگاه‎های خبری داشته است. در کل یک خبر در رسانه‎ها و پایگاه‎های خبری یا مثبت یا منفی یا خنثی است(اخبار خنثی و یا بی طرف به اخباری اطلاق می شود که صرفا به منظور اطلاع‌رسانی منتشر شده است.)

  نحوه تعیین قالب و جهت‎گیری خبر”

در مقابل هر خبر یک گزینه با نام ” قالب محتوا “و یک گزینه با نام “جهت‎گیری محتوا” هم در  وجود دارد، شما می‎توانید در این قسمت برای هر خبر یک قالب و یک جهت گیری انتخاب نمایید.

تحلیل محتوا

۳-  تعیین ” خبر ساز “
بررسی اشخاص مطرح و خبرساز در رسانه‎ها و پایگاه‎های خبری یکی دیگر از جنبه‎های تحلیل محتواست. البته برای انجام این بررسی می‎بایست لیستی از اشخاص خبرساز تهیه کنیم.
خبرسازان–شخصیت‎هایی هستندکه اخبار بر پایه‎ صحبتهای آنان یا در خصوص آن‎ها ایجاد شده است. به طور مثال خبرساز می‌تواند خود سازمان، مدیر عامل سازمان، معاونین و … باشد.

تعریف خبرساز

در ابتدا می‎بایست شخصیت‎های مطرح خبرساز مورد نظر خود را تعریف نمایید.

برای این کار به بولتن مراجعه نموده و پس از منوی سمت راست گزینه‎ی خبرسازان را انتخاب نمایید.

تحلیل محتوا
سپس نام خبرسازان را در این قسمت وارد کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید.
تحلیل محتوا
برای دسترسی هر چه بیشتر به خبرسازان می‌توانید الویت هر خبرساز را مشخص کنید، برای این کار کافیست دکمه سمت چپ ماوس را بر روی نام خبرساز نگه داشته و با حرکت آن به بالا و پایین، آن را در اولویت مناسب قرار داده و سپس دکمه ماوس را رها کنید. در نهایت به منظور ثبت تغییرات، دکمه “ذخیره سازی” را کلیک کنید.

تحلیل محتوا
بعد از تعریف خبرسازان وقتی به لیست اخبار در بولتن مراجعه نمایید مشاهده خواهید کرد که در مقابل هر خبر یک گزینه به نام “خبرساز” افزوده شده است، شما می‎توانید در این قسمت برای هر خبر یک خبرساز انتخاب نمایید.

تحلیل محتوا

به این ترتیب برای تمامی اخبار خبرساز انتخاب نمایید.

۴- تعیین “موضوع خبری “
این مقوله یکی از جنبه‎هایی در تحلیل محتوا است که می‎تواند نتایج کیفی را در مورد ماهیت هر خبر به همراه داشته باشد.
برای این منظور می‎بایست ابتدا برای اخبار مورد بررسی، موضوعات خبری مرتبط را تعریف کنید و سپس اقدام به تعیین موضوع خبری برای هر خبر نمایید.

تعریف موضوع خبری

در ابتدا می‎بایست موضوعات خبری موردنظر خود را تعریف نمایید.

برای این کار به بولتن مراجعه نموده و سپس از منو سمت راست، گزینه‎ی”موضوع خبری” را انتخاب نمایید.تحلیل محتوا

سپس نام موضوعات خبری را در این قسمت وارد کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید.

تحلیل محتوا
برای دسترسی هر چه بیشتر به موضوعات اصلی می‌توانید الویت هر موضوع را مشخص کنید، برای این کار کافیست دکمه سمت چپ ماوس را بر روی نام موضوع خبری مورد نظر نگه داشته و با حرکت آن به بالا و پایین، آن موضوع را در اولویت مناسب قرار داده و سپس دکمه ماوس را رها کنید. در نهایت به منظور ثبت تغییرات، دکمه “ذخیره سازی” را کلیک کنید.

تحلیل محتوا
بعد از تعریف موضوعات خبری وقتی به لیست اخبار در بولتن مراجعه نمایید مشاهده خواهید کرد که در مقابل هر خبر، یک گزینه‎ به نام “موضوع خبری” افزوده شده است. شما می‎‌توانید در این قسمت برای هر خبر یک موضوع خبری انتخاب نمایید.
تحلیل محتوا
به همین ترتیب برای تمامی اخبار موضوع خبری انتخاب نمایید.
۵- تعیین “گروه خبری “
برای این منظور می‎بایست ابتدا برای اخبار مورد بررسی، گروه‌های خبری مرتبط را تعریف کنید و سپس اقدام به تعیین گروه خبری برای هر خبر نمایید.
تعریف “گروه خبری”
برای این کار به بولتن مراجعه نموده و سپس از منو سمت راست، گزینه‎ی”گروه خبری” را انتخاب نمایید.

تحلیل محتوا

سپس نام گروه‌های خبری را در این قسمت وارد کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید.

تحلیل محتوا

می‌توانید الویت هر گروه خبری را مشخص کنید، برای این کار کافیست دکمه سمت چپ ماوس را بر روی نام گروه خبری مورد نظر نگه داشته و با حرکت آن به بالا و پایین، آن گروه را در اولویت مناسب قرار داده و سپس دکمه ماوس را رها کنید. در نهایت به منظور ثبت تغییرات، دکمه “ذخیره سازی” را کلیک کنید.

تحلیل محتوا

بعد از تعریف گروه‌های خبری شما می‎‌توانید برای هر خبر یک گروه خبری انتخاب نمایید.

تحلیل محتوا

به همین ترتیب برای تمامی اخبار گروه خبری انتخاب نمایید.
۵- تعیین ” منبع اصلی خبر “
“منبع اصلی خبر” شاخص تعیین تولید کننده اصلی خبر است، برای انتخاب منبع اصلی خبر بایستی به موارد زیر دقت شود:
• اگر خبر توسط خود منبع خبری تولید شده باشد، منبع اصلی خبر”خبرنگار” است.
• اگر خبر به نقل از روابط عمومی سازمان باشد، منبع اصلی خبر”روابط عمومی” است.
• اگر خبر به نقل از منابع دیگر خبری باشد، از لیستی که به‌صورت پیش فرض در نیوزهاب تهیه شده‎ است، “منبع اصلی خبر” را انتخاب نمایید.
مثلاً پایگاه خبری الف خبری را به نقل از خبرگزاری مهر منتشر کرده است پس در اینجا خبرگزاری مهر منبع اصلی خبر (تولیدکننده‎ی اصلی خبر) انتخاب می‎شود.

تحلیل محتوا