Home Print

قانون‌ها در خبررسان پیامکی

پس از تعریف اشخاص می‌توانید قوانین ارسال پیامک را تعریف کنید تا اخبار منطبق بر آن قوانین به مخاطبان به صورت خودکار ارسال شود.

حتما قانون ساخته شده را با فعال‌سازی تلفن‌همراه خود در آن قانون آزمایش کنید و سپس تلفن‌همراه اشخاص دیگر را اضافه کنید.

خبررسان پیامکی 7

در این بخش می‌توانید لیست قانون‌ها را مشاهده نمایید و

  • تاریخ فعال شدن قانون را ببینید.
  • تعداد خبر و پیامک ارسالی را ببینید.
  • یک قانون را ویرایش و یا حذف کنید.
  • و در نهایت به شکل زیر یک قانون جدید ایجاد کنید.

گام اول: انتخاب نام

در گام اول نام قانون و توضیحات مربوط به آن را وارد کنید.

توضیحات به شما کمک می‌کند تا در زمان مشاهده لیست قانون‌ها، درک بهتری از عملکرد هر قانون داشته باشید.

خبررسان پیامکی 8

گام دوم: انتخاب کلمه‌کلیدی

در گام دوم باید مشخص کنید که چه اخباری باید برای ارسال شناسایی شوند.

در پنل نیوزهاب شما، یک سری کلمات‌کلیدی از قبل فعال است که لیست آن را در بخش “کلمات‌کلیدی موجود” می‌توانید مشاهده و انتخاب کنید و سپس به گام بعد بروید ولی اگر کلمه‌کلیدی دیگری نیاز دارید که در لیست موجود نیست، “افزودن کلمه‌کلیدی جدید” را کلیک کنید.

خبررسان پیامکی 9

افزودن کلمه‌کلیدی جدید

در ساخت کلمه‌کلیدی باید به نحوه نگارش و گونه‌های مختلف آن توجه داشته باشید تا هیچ خبری را از دست ندهید.

به طور مثال اگر بخواهید اخباری که در مورد “امتحان نهایی” است را دریافت کنید، حتما در گونه آن باید “امتحان نهائی”، “امتحانات نهایی” و “امتحان‌های نهایی” را نیز اضافه کنید تا اگر گونه‌های این کلمه‌کلیدی در خبر ذکر شد، آن خبر برای شما شناسایی شود.

شما می‌توانید درخواست ساخت کلمه‌کلیدی و شناسایی گونه‌های آن را به بخش پشتیبانی اعلام نمایید.

خبررسان پیامکی 10

گام سوم: انتخاب مخاطب

در گام سوم باید “اشخاص” یا “گروه‌های” مورد نظر برای دریافت پیامک را انتخاب کنید.

خبررسان پیامکی 11

گام چهارم: انتخاب ساختار

اگر می‌خواهید فقط اخباری که کلمات‌کلیدی انتخاب شده را در تیتر دارد، پیامک شود، گزینه مربوطه را تیک بزنید.

با انتخاب نوع ساختار پیامک می‌توانید چینش‌های متفاوتی از اجزا خبر را در پیامک تجربه کنید.

خبررسان پیامکی 12

در این مرحله با کلیک بر روی “ثبت” قانون شما ذخیره شده و شروع به کار می‌کند.