Home Print

خبررسان پیامکی : اشخاص

خبررسان پیامکی 3

در این بخش می‌توانید لیستی از اشخاص افزوده شده به دفترچه تلفن خود را مشاهده نمایید و

  • در آنها جستجو کنید.
  • تعداد پیامک ارسالی به آنها را ببینید.
  • گروه‌هایی که اشخاص در آنها عضو هستند را ببینید.
  • اطلاعات یک شخص را ویرایش یا حذف کنید.
  • و در نهایت به شکل زیر یک شخص جدید اضافه کنید.

 

خبررسان پیامکی 4

اگر از قبل گروهی را تعریف کرده باشید، در انتهای صفحه ساخت “شخص جدید” به شما این امکان داده می‌شود تا از همانجا گروه یا گروه‌های آن شخص را انتخاب کنید.