Home Print

خبررسان پیامکی:گروه‌ها

گروه‌ها به شما کمک می‌کنند تا با دسته‌بندی اشخاص، مدیریت بهتری بر روی آنها داشته باشید.

خبررسان پیامکی 5

در این بخش می‌توانید لیست گروه‌ها را مشاهده نمایید و

  • در آنها جستجو کنید.
  • تعداد اعضا هر گروه را ببینید.
  • اطلاعات هر گروه را ویرایش و یا حذف کنید.

 

خبررسان پیامکی 6

پس از وارد کردن نام گروه و توضیحات آن می‌توانید از لیست اشخاص موجود، مخاطبانی که می‌خواهید در این گروه عضو باشند را انتخاب کرده و به گروه جدید اضافه کنید و یا در آینده برای گروه جدید اشخاص مورد نظر را بیافزایید.